Pulsul Zilei

Mai multe probe la Evaluarea Naţională şi admitere la liceu pe bază de concurs

 | 04 iunie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Elevii de clasa a VIII-a ar putea susţine mai multe probe în cadrul Evaluării Naţionale. Este una dintre prevederile unui proiect de lege a educaţiei, ce urmează să fie pus în dezbatere publică. Potrivit aceluiaşi document, admiterea la liceu ar urma să se facă pe bază de concurs.

Semnatura eletronica CertDigital

Proiectul de lege prevede că la Evaluarea Naţională vor fi probe scrise la limba şi literatura română şi la limba maternă, precum şi o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe. La acestea se adaugă o probă orală la o limbă străină, o probă practică de utilizare a calculatorului şi o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale.
Aceste trei probe ar urma să fie susţinute în timpul anului şcolar. Rezultatele testelor de la Evaluarea Naţională se înscriu în portofoliul educaţional al elevului. Acestea se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.

Concurs pentru admiterea la liceu
Proiectul mai prevede că pentru admiterea în învăţământul liceal este necesară promovarea evaluării de la finalul clasei a VIII-a. Admiterea la liceu sau la şcoala profesională se realizează prin concurs, în baza fişelor de opţiuni individuale depuse de candidaţi la înscriere. „Fişa cuprinde opţiuni din oferta educaţională naţională exprimate în ordinea preferinţelor. În cazul în care, la un liceu, numărul candidaţilor la un profil, potrivit primei opţiuni, este mai mare decât numărul locurilor oferite, liceul organizează, pentru acel profil, o probă de admitere. Admiterea la acel profil se face luând în calcul portofoliul educaţional cu o pondere de 20%, media probelor scrise ale evaluării naţionale de la finalul gimnaziului cu o pondere de 30% şi nota obţinută la proba de admitere cu o pondere de 50%. În cazul în care, la un liceu, numărul candidaţilor la un profil, potrivit primei opţiuni, nu depăşeşte numărul locurilor, admiterea la acel profil se realizează luând în calcul portofoliul educaţional cu o pondere de 40% şi media probelor scrise ale evaluării naţionale de la finalul gimnaziului cu o pondere de 60%”, se arată în proiectul de lege. Procedura de admitere are două etape. În prima etapă se organizează admiterea potrivit primei opţiuni, la profilurile liceale cu probă de admitere şi la şcolile profesionale; în a doua etapă se organizează admiterea prin repartiţie computerizată la liceele şi şcolile profesionale cu locuri libere. În cazul profilurilor vocaţionale, sunt obligatorii şi eliminatorii una sau mai multe probe de aptitudini. Proiectul mai prevede că metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la liceu şi şcoala profesională este elaborată de Ministerul Educaţiei şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel târziu la începutul clasei a VII-a. De asemenea, liceele au obligaţia să anunţe public conţinutul probei de admitere şi al probelor de aptitudini, procedurile de organizare ale acestora, precum şi modul de utilizare a portofoliului educaţional, până cel târziu la începutul clasei a VII-a. În prezent, admiterea în liceu se face prin repartizare computerizată, după ce elevii susţin, la finalul clasei a VIII-a, testele scrise de la Evaluarea Naţională, la limba romană, matematică şi limba maternă. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională (75 la sută) şi media notelor din gimnaziu (25 la sută). Pentru admiterea la liceu nu este necesară o medie minimă.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL