Pulsul Zilei

Peste 300 de cadre didactice, în corpul de metodiști al IȘJ Gorj

 | 08 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Peste 300 de cadre didactice au fost selectate pentru a face parte din corpul de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Gorj în acest an școlar. Cele mai multe dintre acestea au fost selectate pentru disciplinele tehnice și învățământul primar.

Semnatura eletronica CertDigital

La selecţia membrilor în corpul de metodişti al IȘJ Gorj au putut participa cadrele didactice care îndeplineau anumite condiţii: au studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar, sunt titulare în învăţământul preuniversitar, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ, au putut face dovada acumularii a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani, au obținut calificativul Foarte bine în ultimii cinci ani școlari și au recomandarea Consiliului  de Administraţie al unităţii de învăţământ în care sunt titulare/detaşate. Selecția s-a desfășurat în perioada 29 septembrie – 14 octombrie, în două etape. Prima etapă a constat în validarea pe discipline de studiu a membrilor corpului de metodişti din anul şcolar 2015-2016 care vor continua activitatea în anul şcolar 2016-2017, iar cea de-a doua în completarea locurilor rămase neocupate. Majoritatea membrilor corpului de metodiști din anul 2015-2016 au fost validate pentru a-și continua activitatea și în acest an școlar, rămânând disponibile pentru completare doar 18 locuri: două la Limba și literatura română, două la Educație fizică și sport, patru la învățământ primar, două la Biologie, trei la Chimie, două la Fizică și trei la învățământ preșcolar. După completare, corpul de metodiști al IȘJ Gorj numără 329 de membri, după cum urmează: Limba și literatura română – 27, Geografie – 8, Istorie – 13, Discipline tehnice – 42, Informatică – 13, Educație fizică și sport – 15, Limba engleză – 18, Învățământ primar – 41, Limba franceză – 12, Biologie – 11, Chimie – 14, Fizică – 14, Matematică – 27, Religie – 10, Socio-umane – 8, Învățământ preșcolar – 31, Arte – 11, Învățământ special integrat – 7 și Învățământ special – 7. Un cadru didactic, membru al corpului de metodişti, deţine această calitate timp de trei ani, când locul său se va vacanta şi se va organiza un nou concurs de dobândire a calităţii de metodist. Orice cadru didactic poate pierde calitatea de metodist dacă încalcă una sau mai multe prevederi ale fişei postului cadrului didactic metodist sau ale codului de conduită a cadrului didactic metodist ori nu îndeplinește condițiile necesare pentru a avea această calitate. Decizia de a propune pierderea calităţii de metodist este luată de către comisia care evaluează candidaţii pentru dobândirea calităţii de cadru didactic metodist. Printre altele, profesorii metodiști sunt abilitați să efectueze inspecții, curente și speciale cadrelor didactice înscrise pentru obținerea gradelor didactice în învățământul preuniversitar, inspecții de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I, inspecții pentru examenul de titularizare în învățământ, precum și pentru desfășurarea examenelor de ocupare a posturilor vacante.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL