Pulsul Zilei

Profesorii de fizică, încurajați să folosească o altfel de metodă de predare

 | 25 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) îi încurajează pe profesorii de fizică, printr-o scrisoare metodică, să-și predea materia folosindu-se de metoda investigaţiei, utilizată în cadrul proiectului ‘’Fizica Altfel”. Nota explicativă a proiectului, referinţele bibliografice, o arhivă conţinând exemple de proiectare a unităţilor de învăţare pentru teme din clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a şi un document conţinând resursele web ce pot fi consultate pe site-ul MENCȘ.

Semnatura eletronica CertDigital

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a pus la dispoziția profesorilor care predau fizică și a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul programului ”Fizica Altfel”, derulat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale și Societatea Română de Fizică. ”Fizica reprezintă o  componentă fundamentală în formarea competenţelor de  viaţă  ale  tânărului, atât în planul cunoaşterii ştiinţifice cât şi al formării competenţelor transversale şi a atitudinilor sociale pozitive. În  acest  context, prefigurăm schimbări în abordarea la clasă a fizicii care au ca obiectiv conceptul de alfabetizare ştiinţifică. Noile programe pentru clasele a VI-a – a VIII-a vor fi aplicate succesiv începând din anul şcolar 2018 – 2019. În vederea pregătirii profesorilor pentru un demers didactic modern intenţionăm formarea  profesorilor  care  predau  fizică  într-o nouă  abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani, în cadrul proiectului derulat de CEAE şi Societatea Română de fizică  –intitulat „Fizica altfel”. Ideea de bază a proiectului este conceptul de învățare prin investigație de tip inductiv (Inquiry Based Learning). Un elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei probleme, când studiază cu atenție datele și relațiile cauzale, reușind să găsească cea mai bună soluție, rolul profesorului fiind de facilitator al cunoașterii și de partener al elevilor în învățare. Rezultatul concret al derulării acestui proiect îl constituie formarea în decurs de 5 ani a profesorilor de fizică din 24 de judeţe pentru aplicarea la clasă a noilor metode de abordare a temelor din fizică, incluse în „Ghidul metodologic de predare a fizicii”. Cursurile  de  formare  din  cadrul  acestui  proiect  vor  fi  incluse  în  oferta  CCD–urilor, începând din semestrul II al acestui an şcolar, cu  scopul  ca  la  începutul  anului şcolar 2018-2019 noua modalitate de abordare a predării, învăţării şi evaluării la fizică să fie aplicată efectiv la clasă”, se precizează în scrisoarea metodică. Pe site-ul www.edu.ro, în secţiunea ”Resurse educaționale”, pot  fi consultate  o serie de teme incluse în „Ghidul metodologic de predare a fizicii”. Detalii referitoare la proiect, precum şi documente de referinţă şi de fundamentare teoretică a proiectului pot  fi  consultate pe site-ul Societăţii Române de Fizică (www.srfizica.ro), secţiunea ”Reforma Predării Fizicii în Învăţământul Preuniversitar”, precum şi pe site-ul Centrului de Evaluare şi Analize Educaţionale (www.ceae.ro). Pentru  aplicarea  efectivă  la  clasă, MENCȘ recomandă  parcurgerea  stagiului  de formare menţionat. După absolvirea cursului, profesorii vor primi acces pe platforma proiectului pentru a utiliza integral temele incluse în Ghid, resursele media şi, totodată, pentru a propune noi abordări ale temelor din fizică.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL