Pulsul Zilei

Programe de formare pentru personalul didactic auxiliar

 | 17 ianuarie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Casa Corpului Didactic Gorj derulează în acest an școlar mai multe programe de formare pentru personalul didactic auxiliar din învățământ preuniversitar.

Semnatura eletronica CertDigital

Casa Corpului Didactic Gorj a anunțat că în anul școlar 2016 – 2017, oferă personalului didactic auxiliar următoarele programe de formare: ”Tehnici moderne de comunicare bazate pe softuri specifice serviciului secretariat”, ”Activități procedurale specifice compartimentului contabilitate”, ”Achiziții publice” și ”O alternativă modernă și dinamică utilizată pentru prezentarea materialelor educaționale”. De aceste programe de formare pot beneficia, de exemplu, personalului didactic care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului secretariat, administratorii financiari și administratorii de patrimoniu, informaticienii și bibliotecarii școlari. Cei interesați se pot înscrie fie prin completarea unui formular disponibil pe site-ului Casei Corpului Didactic Gorj – www.ccdgorj.ro – sectiunea ”Înscriere 2016/2017 – Înscriere programe avizate”, fie direct la sediul CCD Gorj, compartimentul Programe profesori metodiști. Casa Corpului Didactic Gorj, principalul furnizor de formare continuă, al cărui grup țintă îl reprezintă cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar gorjean, are ca obiectiv principal organizarea activităților de formare continuă, activităților cu caracter științific, metodic și cultural, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ.
R.L.

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL