Pulsul Zilei

Proiect de OUG pentru modificarea Legii Educației, în dezbatere publică

 | 14 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației.

Semnatura eletronica CertDigital

Documentul vizează clarificarea cadrului normativ privind învățământul special integrat, dubla specializare, examenul național de definitivare în învățământ, contractul de management al directorilor de școli, dar și reglementarea funcționării școlilor doctorale în anul universitar 2016 – 2017, revizuirea modului de ocupare a funcției didactice de profesor universitar sau reglementarea activităților desfășurate de agențiile de asigurare a calității, din țară sau străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR) pe teritoriul României. De exemplu, referitor la învățământul special, documentul prevede că acesta ”se poate organiza în învățământul de masă, individual și, prin excepție, în clase/grupe speciale, cu avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe baza unei metodologii adoptate prin ordin de ministru. Efectivele formaţiunilor de studio din învăţământul special şi special integrat sunt stabilite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei. Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice”.

Modificări la Definitivat
Proiectul de OUG vine și în sprijinul profesorilor, oferind șanse noi de promovare a examenului de definitivat pentru acele persoane care nu au promovat acest examen. Mai exact, ”persoanele care nu promovează examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învățământ fără taxă, de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice”. În document se mai precizează și că ”pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice debutante, şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional, organizat în condiţiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unităţii de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. În situaţia în care aceşti candidaţi promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs naţional, examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administraţie modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.” O altă modificare prevede că ”personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul știinţelor educaţiei şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi condițiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învățământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice”.isj gorj 1

Contracte de management cu IȘJ pentru directorii de școli
Documentul prevede modificări și în ceea ce privește contractul de management al directorilor de școli. Mai exact, în urma promovării concursului organizat în acest sens, directorul și directorul adjunct vor încheia contract de management educațional cu inspectorul școlar general, nu cu primarul localității. ”În momentul de față, deși directorii unităților de învățământ preuniversitar se află în coordonarea MENCȘ, concursurile pentru aceștia fiind organizate la nivel național, aceștia sunt nevoiți să încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul localității în a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ, fapt ce determină o incoerență administrativă. În contextul desfășurării de concursuri pentru aceste funcții este necesară clarificarea de urgență a prevederilor legale”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

16 noiembrie, termen limită pentru trimiterea sugestiilor
Potrivit MENCȘ, modificările și completările legislative sunt impuse de apariția unor nevoi și disfuncționalități în sistemul național de învățământ. Între acestea sunt menționate obligativitatea de intrare în legalitate a școlilor doctorale, nevoia pregătirii urgente a personalului didactic care să implementeze prevederile noilor curricule pentru ciclul gimnazial, respectiv urgența actualizării reglementărilor din domeniul învățământului preuniversitar, semnalată de numeroasele memorii și petiții primite în acest sens care evidențiază o serie de probleme în implementarea actualului cadru legislativ. Consultarea publică se desfășoară în perioada 11-16 noiembrie 2016. Opiniile, propunerile și sugestiile tuturor celor interesați sunt așteptate pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL