Pulsul Zilei

Ultimele zile de depunere a cererilor pentru echivalarea studiilor

 | 10 ianuarie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Cadrele didactice, care doresc să-și echivaleze studiile universitare de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență, mai au doar două zile la dispoziție pentru a solicita acest lucru la Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Semnatura eletronica CertDigital

Potrivit Metodologiei privind echivalarea pe bază de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență, categoriile de cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care pot solicita echivalarea studiilor în vederea ocupării unei funcţii didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, sunt: absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată, precum și absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. Anul acesta, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, termenul limită pentru depunerea și înregistrarea la inspectoratul școlar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență este 11 ianuarie 2017. Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc sau nu condițiile de echivalare va fi afișată a doua zi, după care cadrele didactice vor avea termen până pe 17 ianuarie pentru a-și completa dosarele cu documentele necesare în vederea echivalării.
Până pe 19 ianuarie va fi transmisă la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcția generală management și resurse umane – situația statistică finală centralizată, pe specializările pentru care se solicită echivalare, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea. Transmiterea dosarelor complete, însoțite de observațiile inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituțiile de învățământ superior stabilite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru evaluare, echivalare și eliberarea atestatelor de echivalare, se va face în perioada 6-10 februarie, urmând ca evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea inițială și continuă a personalului didactic să se desfășoare în perioada 14 februarie – 30 mai. Atestatele de echivalare valabile pentru ocuparea de funcții didactice în învățământul preșcolar și preuniversitar obligatoriu vor fi eliberate până la data de 1 septembrie 2017.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL