SGA Gorj a efectuat o serie de lucrări pe râurile din județ

Continuând lucrările în execuţie, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj a efectuat regularizarea pârâului Cioiana la Ţicleni, zona Parcu Mare şi aval primărie, astfel încât secţiunea de albie ce se realizează să asigure transportul debitelor de apă inclusiv scurgerile de pe versanţi. De asemenea, echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor au executat lucrări de întreţinere diguri din administrare proprie, la acumularea nepermanentă Rovinari şi dig la Canal deviere râu Jiu aval evacuator care au constat în curăţire teren de iarbă şi buruieni şi defrişare mecanică a suprafeţelor. “Au fost continuate lucrările mecanizate de executare a consolidărilor de mal drept pârâu Ciocadia la Ciocadia, zona Bistreanu,  din anrocamente de piatră brută. Prin această lucrare se va stopa fenomenul de eroziune maluri şi evitarea inundării proprietăţilor riverane cursului de apă Ciocadia. Datorită precipitaţiilor abundente şi creşterilor de debite din anii anteriori, pe pârâul Valea Deşului la Vladimir, s-a produs colmatarea albiei minore şi eroziunea malului stâng, care s-au accentuat în timp. S-a consolidat malul cu gărduleţe de nuiele, confecţionate din materiale locale. În colaborare cu reprezentanţii Primăriei Turcineşti, au fost executate lucrări de defrişare şi toaletare vegetaţie existentă pe malurile pârâului Cartiu la Turcineşti. Este în curs de desfăşurare de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj decolmatarea pârâului Cartiu, pe sectorul amonte pod Jidovina”, se arată într-un comunicat transmis de Ion Călinoiu, directorul executiv al SGA Gorj. Este de precizat faptul că, în perioada 25 – 27 octombrie 2017, în judeţul Gorj, se va desfăşura acţiunea anuală de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de către delegaţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Naţionale “Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Jiu împreună cu reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, S.C.Hidroelectrica S.A. sucursala Târgu-Jiu şi ai A.N.I.F. – Filiala Gorj, în baza tematicii stabilite de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Se vor verifica lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi A.N.I.F. – Filiala Gorj. Constatările şi măsurile stabilite se vor consemna într-un proces verbal, însuşit de conducerea unităţilor deţinătoare ce va fi vizat de prefectul judeţului Gorj, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Totodată, în urma şedinţei operative din data de 16 octombrie 2017 de la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Jiu, au fost verificate realizările folosinţelor de apă conform măsurilor dispuse prin controale anterioare (resigilare aparate de măsură, după verificări metrologice, lucrări de decolmatare decantor). S-au efectuat verificări de reactualizare a dosarelor de obiectiv şi de gospodărire a apelor. De asemenea, a fost verificat modul de exploatare a agregatelor minerale în perimetre de balastiere pe cursuri de apă din judeţ, constatându-se că s-au respectat prevederile  autorizaţiilor necesare de funcţionare. De altfel, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a stabilit Programul  de pregătire pentru  exploatarea  pe  timp  friguros a lucrărilor  hidrotehnice, care constă în măsuri ce asigură diminuarea efectelor fenomenelor meteo periculoase pentru sezonul rece 2017 – 2018.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here