Și în acest an / Sărbătoarea liliacului

An de an începutul de Floral dă prilejul desfășurării unui eveniment, ce prin frumusețea sa poate fi comparat doar cu manifestările dedicate florilor de către asiatici. Sărbătoarea înfloririi liliacului se desfăşoară într-un perimetru de un pitoresc inegalabil şi unde nu întâmplător în mai multe locuri putem să întâlnim păduri de liliac sălbatic, pentru că în apropiere la vecinii noștri, mai precis la Ponoare să fie localizată cea mai întinsă pădure de liliac sălbatic din ţară.

Aceasta are o suprafaţă de peste 20 ha, este declarată rezervaţie botanică şi este ocrotită de lege. Existenţa pădurii în aceste locuri se datorează climatului submediteranean, în zonă existând un topoclimat specific cu temperaturi medii anuale cu 2-3°C mai ridicate, comparativ cu zonele depresionare. Datorită acestui fapt aici se pot întâlnii reprezentanţi ai florei şi faunei apropiate însoritului ţărm al Mediteranei: castanul comestibil, alunul turcesc, iedera, scrumbia, vipera cu corn, broasca ţestoasă de uscat, călugăriţa şi scorpionul.
Cercetările geobotanice în zonă au fost întreprinse de I. Conea (1931), A. Ionescu (1929) şi C. Zaharia (1968), unde au fost descrise şi identificate mai multe specii submediteraneene şi pontomediteraneene. Caracteristicile climatice ale locurilor sunt de ierni relativ blânde, veri călduroase şi umede până în prima parte a lor, în a doua devenind secetoase.

În apropierea pădurii de liliac sălbatic mai poate fi vizitat un alt fenomen natural cu rang de superlativ naţional: Podul Natural de la Ponoare, cel mai mare pod natural din ţară. Acesta este o arcadă de calcar lungă de 25 m, lată de 8 m, care se ridică la o înălţime de 14 m, faţă de fundul văii peste care trece.
Prin dimensiunile sale podul îşi justifică denumirea de Podul lui Dumnezeu sau Podul Uriaşilor, cum mai este cunoscut de către localnici, fiind la originea mai multor mituri legate de provenienţa sa.
Într-una din ele, se povesteşte că în trecut pe aceste meleaguri trăiau oameni uriaşi, care dacă ar fi trăit astăzi ne-ar fi înspăimântat cu puterea lor şi că podul ar fi opera acestor giganţi denumiţi pelasgi.
Despre viața acestora se vorbeşte într-o altă legendă, care relatează că la moartea căpeteniei lor cei doi fii ai acestuia s-au urcat fiecare pe câte un munte să vadă cât a primit moştenire. Când unul dintre ei şi-a aruncat privirea peste partea fratelui său, i s-a părut că aceasta este mai mare şi mai frumoasă. Atunci l-a cuprins o mânie mare, a luat un fier de plug şi l-a aruncat cu putere spre fratele său. Fierul nu l-a nimerit, a trecut şi a lovit vârful muntelui cel mai apropiat pe care îl reteză dintr-o dată. Acel munte poartă de atunci denumirea de Retezat.

În realitate, Podul Natural face parte dintr-un ansamblu carstic bine reprezentat în zonă prin peşteri, lacuri carstice, văi oarbe, câmpuri de lapiezuri şi este un rest al unei galerii de peşteră care în trecut făcea legătura cu tunelul larg al Peşterii Podului sau Peşterii de la Podul de Piatră cum mai este cunoscută. În apropiere se află un câmp petrografic, unde sunt prezente aproape toate tipurile de lapiezuri din Carpaţii Meridionali. Aceste şiruri de spinări calcaroase, când răspândite, când aliniate în rânduri regulate, formează un fenomen carstic de excepţie.
Peştera Podului împreună cu Podul Natural de la Ponoare, care este declarat monument al naturii ocrotit de lege, fac parte dintr- un sistem carstic cu o hidrologie complexă şi este supus cercetărilor şi în ziua de azi pentru stabilirea relaţiilor hidrologice între lacul carstic Zăton şi ponorul Gaura Iepurelui.
Iată cum dacă sunteți la sărbătoarea oltenească Înflorirea Liliacului chiar dacă în acest an s-a suprapus cu un mare eveniment religios al ortodoxiei putem vedea şi obiective turistice, ce se constituie în două superlative la nivel naţional.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here