Simpozionul științific de la Târgu-Jiu: «MIGRAȚIE ȘI TERORISM. CRIZA DE IDENTITATE A EUROPEI»

Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, prin Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației a organizat în ziua de 17 decembrie 2015, Simpozionul științific: «MIGRAȚIE ȘI TERORISM. CRIZA DE IDENTITATE A EUROPEI», la care au participat universitari, profesionişti în fenomenele de migraţie şi antiterorism, reprezentanți ai mass-mediei și ai societății civile.

Au fost comunicări interesante și pline de conținut
Din lista comunicărilor interesante și pline de conținut prezentate cu acest prilej, amintim pe următorelele: «Migrația și terorismul. Criza de identitate în context european. Europa în criză de identitate?» (Prof. univ. dr. Adrian Gorun), «Toleranța și intoleranța religioasă în lumea contemporană» (Preot Conf. univ. dr. Ioan Sorin Bora – Fotografie0453Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova), «Tendințe actuale ale migrației globale» (Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, Universitatea din Craiova), «Împărțirea zonelor de influență mondială versus migrația internațională» (cercet. dr. Costina Ştefănescu ), «Impactul fenomenului migrației la nivelul României» (Ionuţ Munteanu, Şef Birou emigrări), «Libertatea de circulație în Uniunea Europeană și securitatea frontierelor» (dr. Alexandra Porumbescu, Universit. din Craiova), «Prevenirea și combaterea terorismului» (col. rez. Alin Caragea), «Lupta împotriva terorismului din perspectivă europeană» (conf. univ. dr. Ina Tomescu), «Terorismul în teatrele de operații» (colonel. Dan Ionescu – cdt. Batalionului 26 Infanterie «Scorpionii roşii» Craiova) și «Statul Iisis» (cercet. IPPASE -UCB, Valentin Popa), ca și prezentarea cărții: «Migrația românilor în Germania» (autor dr. Alexandra Porumbescu, Universit. din Craiova).

“Se impune abordarea realistă asupra problemelor majore ale lumii de azi”
Încă de la începutul simpozionului de la Tg. Jiu, moderatorul programului, domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun a pornit de la ideea că: “Societatea actuală – cea care parcurge era globalizării – este acceptată ca o societate a cunoaşterii, iar evenimentele Fotografie0454ce se multiplică ne arată că populaţia din toate ţările «lumii a treia», dar şi din state dezvoltate din Asia creşte exponenţial, în timp ce populaţia ţărilor modernizate scade dramatic, rezervele naturale se diminuează vertiginos, mai ales că bunăstarea este o realitate pentru eşantioane din ce în ce mai restrânse, în timp ce sărăcia se extinde tot mai mult, iar analfabetismul se cronicizează! Prin urmare, lumea nu este nici pe departe, aşa cum pare, diferenţele dintre aparenţe şi esenţă fiind majore. Echilibrul – în condiţiile în care globalizarea ridică competiţia la scară mondială – este unul aproximativ, mai ales că nevoia contextului global în analiza factuală a problemelor majore ale lumii secolului al XXI-lea este imanentă. Se impune, așadar, ca abordarea realistă asupra problemelor majore ale lumii de azi să elimine patetismele, indiferent de ce parte s-ar situa, pentru că nici exacerbările, nici minimalizările nu produc soluţii adecvate. Atât încriminarea în bloc a migraţiei/refugiului, cât şi încurajarea nelimitată şi asumarea declarativă sunt dăunătoare, iar o neutralitate axiologică suprapusă peste obiectivitatea ştiinţifică reprezintă soluţia adecvată la problemă, în condițiile în care Fotografie0455asistăm la o schimbare de paradigmă, când foştii cuceriţi devin cuceritori! În multe privințe, a încheiat moderatorul simpozionului, consecințele sunt îngrijorătoare, concretizate prin faptul că explozia demografică depăşeşte cu mult nevoile de forţă de muncă, nevoi aflate în scădere vertiginoasă, urmare şi a utilizării tehnologiilor avansate, suprapopularea ţărilor sărace este mai devastatoare decât toate războaiele mondiale la un loc, marile probleme ale lumii abia acum încep, chiar dacă omenirea s-a confruntat, de-a lungul existenţei cu nenumărate crize, în ultimă instanță, asistăm la pierderea identității Europei și la accentuarea pericolului musulmanizării, care erodează pilonii civilizaţiei și îi distruge identitatea”!

“Nu pacea este starea naturală a omenirii, ci războiul”
În intervenția sa, d-l colonel în rez. Alin Caragea atrăgea atenția asupra faptului că “nu putem vorbi de combaterea fenomenului terorismului, fără a explica ce înseamnă acesta și care sunt formele de manifestare, mai ales că globalizarea terorismului este o realitate de necontestat care presupune prevenirea, protecția, urmărirea și răspunsul necesar pentru reducerea consecințelor sale”. Prin cuvinte bine articulate și susținute prin argumente convingătoare, dl. colonel Dan Ionescu, comandantul Batalionului 26 Infanterie «Scorpionii roşii» din Craiova a apreciat că “nu pacea este starea naturală a omenirii, ci războiul (sic??!!), mai ales dacă vorbim de amenințările «hibride» în teatrele de operații din lume! De aceea, modalitățile de combatere a terorismului impun existența uni cadru legislativ de acțiune, preocuparea pentru informarea și educarea populației prin mijloace naționale de avertizare și de supraveghere”.

În 22 decembrie 2015, vom avea  ediția a II-a a Simpozionului Național: «1989 – ADEVĂR ȘI MANIPULARE», cu o serie de invitați de marcă
La finalul simpozionului au fost adresate unele întrebări menite să elucideze o serie de aspecte interesante, iar dl. prof. univ. dr. Adrian Gorun s-a declarat mulțumit pentru faptul că “s-au confirmat elementele care defineau matricea din tematica simpozionului, iar o universitate, fie ea mare sau mică, are o stare de spirit care trebuie să fie în prim-planul unor astfel de dezbateri, mai ales că în 22 decembrie 2015, Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, prin Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, va organiza ediția a II-a a Simpozionului Național: «1989 – ADEVĂR ȘI MANIPULARE», cu o serie de invitați de marcă, veniți din țară!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here