Societate

53 de autorizaţii pentru furnizorii de formare profesională

 | 11 decembrie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Numărul furnizorilor de formare profesională din judeţul Gorj, care solicită autorizarea de noi cursuri, este în creştere de la an la an. Dacă în anul 2013, au fost eliberate 25 de astfel de autorizaţii, în 2014 numărul a ajuns la 41, iar de la începutul lui 2015 şi până în prezent, autorizaţiile eliberate au fost în număr de 52.

Semnatura eletronica CertDigital

Autoritatea care coordonează activitatea privind formarea profesională a adulţilor la nivel naţional este Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), autoritate ce este înfiinţată în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. La nivelul judeţului Gorj, activitatea de formare profesională este coordonată de către Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din judeţ. Componenţa acestei comisii judeţene a fost stabilită prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Calificări nr. 245/26 iulie 2013.
Numărul autorizaţiilor eliberate a crescut în ultimii ani. Astfel, în 2013, Comisia de Autorizare de la nivelul judeţului Gorj a eliberat 25 de autorizaţii pentru furnizorii de formare profesionale, în 2014 alte 41, iar în anul curent numărul lor a ajuns la 53 şi asta doar până la începutul acestei luni.
“Până la data de 30 noiembrie. C.A. Gorj a decis acordarea unui număr de 53 de autorizaţii pentru furnizorii de formare profesională din judeţ. Dintre ocupaţiile autorizate amintim: legumicultor, lucrător în cultura plantelor, operator calculator electronic şi reţele, apicultor, frizer, patiser, competenţe informatice, sudor, brutar, bucătar, instructor preparator formare, florar decorator, formator, lucrător în alimentaţie”, a declarat Viorica Roşianu, directorul executiv al AJPIS Gorj.
În baza OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările ulterioare, furnizor de formare profesională poate fi orice persoană juridică de drept public sau privat, care are prevăzut în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559). În conformitate cu art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.
Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională depun la comisia de autorizare, cu sediul la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din judeţul în care furnizorul are sediul social, o cerere de autorizare însoţită de dosarul de autorizare şi de dovada plăţii taxei de autorizare. Conţinutul dosarului de autorizare este descris în Anexa 6 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, iar nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.
Izabella Molnar

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL