Societate

Concurs pentru funcţia de director economic în cadrul CJAS Gorj

 | 24 iunie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj.

Semnatura eletronica CertDigital

Postul de director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Gorj a fost scos la concurs de către ANFP.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum trei ani; deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b) indice 2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

Concurs în iulie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 iulie 2015, ora 10.00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
De precizat că acest post era vacant după pensionarea economistului Cosma Dumitrescu, fiind ocupat în interimat de Ramona Vulpe.
Minodora Sucea

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL