Societate

Gorjenii asiguraţi îşi pot recupera banii cheltuiţi pe medicamente

 | 04 iunie 2015, 00:00 | 0 comentarii | 

La internarea în orice spital public din judeţ, aflat în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj, pacientul trebuie să beneficieze de îngrijiri medicale şi tratament cu medicamente şi materiale sanitare pe perioada internării, în mod gratuit. Dacă bolnavii sunt îndrumaţi să-şi cumpere medicamentele sau materialele sanitare cu care este tratat în timpul spitalizării, aceştia îşi pot recupera banii ulterior.

Semnatura eletronica CertDigital

Asiguraţii din judeţul nostru, care au nevoie de servicii medicale spitaliceşti, trebuie să ştie că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sistemul de asigurări sociale de sănătate le oferă o serie de drepturi. În acest sens, Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2014-2015, specifica: ”Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice”.
În cazul în care, pacienţii sunt îndrumaţi – prin alte mijloace decât cele prevăzute de lege, de exemplu biletele fără parafa medicului curant, fără parafa medicului şef de secţie – să-şi achiziţioneze contra-cost medicamentele şi materialele sanitare de la farmaciile cu circuit deschis, sunt sfătuiţi să solicite medicului curant, medicului şef de secţie, implicit conducerii spitalului, să li se prezinte drepturile stipulate în lege referitoare la procedura de rambursare de către unitatea sanitară a acestor cheltuieli suportate de către pacienţi. Această procedură de rambursare există în toate spitalele din judeţ; trebuie adusă la cunoştinţa asiguraţilor în momentul în care se internează, dar, din păcate, în unele spitale nu este pusă în aplicare, conform legii.

Rambursare prevăzută în lege
Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au dreptul „să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără o contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru”. Rambursarea cheltuielilor reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobată prin decizie a conducătorului spitalului respectiv.
Pacienţii care nu reuşesc să îşi recupereze banii se pot adresa, în scris, Casei de Asigurări de Sănătate.
M.S.

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL