Societate

Profesori gorjeni, în Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline

 | 22 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Șase cadre didactice din județul Gorj au fost selectate în Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline, care au ca obiective elaborarea și aprobarea curriculumului școlar, a planurilor-cadru de învățământ și a programelor școlare.

Semnatura eletronica CertDigital

Selecţia cadrelor didactice în Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline s-a desfășurat în perioada 16 iunie – 31 august şi s-a vizat stabilirea următoarei structuri pentru toate cele 64 de comisii naţionale: preşedinte (obligatoriu cadru didactic universitar) şi un număr de 5 – 21 membri (cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar şi universitar). Selecţia membrilor CNS s-a făcut pe baza portofoliului profesional al candidatului, portofoliu care trebuia să cuprindă curriculumul vitae, în format Europass, însoţit de documente doveditoare şi o scrisoare de intenţie. Componenţa fiecărei comisii s-a stabilit în funcţie de punctajele finale acordate în urma evaluării, ierarhizate în ordine descrescătoare potrivit numărului de locuri stabilit de MENCŞ, astfel încât: să existe reprezentativitate la nivelul regiunilor macroeconomice/naţional; să se asigure reprezentativitate la nivelul statutului de cadru didactic/inspector; să cuprindă cel puţin un reprezentant al minorităţilor naţionale în cazul comisiilor naţionale de specialitate pe disciplinele cu predare şi într-o limbă a minorităţilor naţionale; ponderea cadrelor didactice din învăţământul universitar din componenţa comisiilor, având calitatea de membri, să fie de maximum 10% din numărul de membri. Din județul Gorj, ca membri ai CNS au fost selectate șase cadre didactice. Acestea sunt: Doina Tîrsu, de la Școala Gimnazială Topești (Comisia națională de specialitate pentru învățământul primar), Eugen Nodea, de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (Comisia națională de specialitate pentru Informatică), Camelia Bibere, de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (Comisia națională de specialitate pentru Tehnologia Informației și a Comunicațiilor), Melania Popescu, de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj (Comisia naţională de specialitate – învăţământ profesional, liceal – filiera tehnologică şi postliceal pentru domeniul finanţe, administraţie, comerţ şi servicii), Isabela Giorgi, de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (Comisia naţională de specialitate – învăţământ profesional, liceal – filiera tehnologică şi postliceal pentru domeniul turism şi alimentaţie) și Dumitru Pasăre, de la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu (Comisia naţională de specialitate –Muzică, Arta actorului, Coregrafie).

Atribuțiile CNS
Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline desfășoară activitățile specifice disciplinei/domeniului de pregătire/activității educative/nivelului de învățământ având ca obiective generale elaborarea și aprobarea curriculumului școlar, a planurilor-cadru de învățământ și a programelor școlare. Principalele atribuţii ale Comisiilor Naționale de Specialitate sunt următoarele: analizează proiectele programelor școlare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului național obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ; analizează proiectele programelor școlare pentru disciplinele/module de pregătire opționale (CDŞ) ofertate la nivel național și proiectele programelor pe domenii ale activității extrașcolare din cercurile din palatele și cluburile copiilor, la nivel național, în vederea acordării avizului consultativ; avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar; avizează proiectele programelor pentru examenele naţionale; avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar; avizează proiectele programelor pentru obţinerea definitivării în învăţământ și proiectele programelor de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice; elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaţionale care se derulează în învățământul preuniversitar; elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau domeniului de pregătire/ activităţii educative/nivelului de învățământ, după caz, pe care le înaintează conducerii Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și altor instituții cu atribuţii în domeniul elaborării curriculumului.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL