Societate

Proiect pe fonduri europene pentru extinderea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu

 | 04 octombrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Consilierii județeni au aprobat o hotărâre privind indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție “Extindere şi dotare Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu–Jiu”. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei rezidă din faptul că, în prezent, resursele pe care Centrul de Educaţie Incluzivă le are la dispoziţie pentru a-şi desfăşura activitatea în mod optim sunt insuficiente.

Semnatura eletronica CertDigital

Consiliul Judeţean (CJ) a elaborat un proiect privind extinderea şi dotarea cu fonduri europene a Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 7.500,808 mii lei (inclusiv TVA), din care valoare construcții și montaj 5.108,381 mii lei (inclusiv TVA). Durata de realizare a investiției este de 24 de luni. Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016 au fost alocate fondurile necesare pentru achiziționarea serviciilor de proiectare – faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție “Extindere şi dotare Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu”. Studiul de fezabilitate cuprinde, ca elemente tehnico-economice structurale, valoarea totală a investiției, durata de realizare a investiției și principalele categorii de lucrări, fiind supus spre analiză Comisiei Tehnico-Economice constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, obținându-se avizul favorabil nr. 14/2016, indicatorii tehnico-economici principali fiind prevăzuți în anexa la proiectul de hotărâre.

sedinta cj sep 2016 (2)Ajutor pentru copiii cu nevoi speciale din Târgu-Jiu
Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei rezidă din faptul că, în prezent, resursele pe care Centrul de Educaţie Incluzivă le are la dispoziţie pentru a-şi desfăşura activitatea în mod optim sunt insuficiente. Acest centru are drept scop să-i ajute pe copiii cu nevoi speciale din Târgu-Jiu să ajungă să se integreze în societate, în condiții de îmbunătățire a calității vieții. Standardele europene recomandă o serie de funcțiuni și spații care să le adăpostească, necesare pentru pregătirea copiilor cu nevoi speciale, pe care școala în momentul de față nu le are. Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prezintă posibilitatea accesării de fonduri europene pentru a oferi copiilor cu nevoi speciale șansa de a învăța într-o instituție care să dispună de spații și dotări moderne. În acest sens, se propune extinderea spațiului existent prin construcţia unei clădiri noi în incinta unităţii de învăţământ existente, care să răspundă necesităţii de a avea mai multe spaţii în care să se desfăşoare activităţile specifice. Investiţia se va realiza în localitatea Târgu-Jiu, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 365 bis, cu acces auto şi pietonal din strada Dumbrava. Suprafaţa de teren pe care o are în administrare Centrul pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu şi pe care se propune noul corp de şcoală este de 8.218 mp. Pe această suprafaţă de teren se mai găsesc clădirile: C1 (Sc – 614 mp) – săli de activităţi (art-terapie, sală multifuncţională, kinetoterapie), C2 (Sc – 993 mp) – corp principal şcoală, C3 (Sc- 343 mp) – cantină, C4 (Sc- 608 mp) – cămin. Noul corp de clădire va avea în plan o formă regulată şi va fi anexat la clădirea C2, iar legătura dintre cele două clădiri se va face printr-un hol de trecere, atât la parter, cât şi la etajul clădirii. “Pentru a realiza această legătură, se vor face demolări de pereţi exteriori pe cele două niveluri pe deschiderea unei travee. Imobilul proiectat este o clădire cu regim de înălţime S+P+1E şi are în plan o formă aproximativ dreptunghiulară. Corpul extindere, cu regimul de înălţime S+P+1E, va avea o suprafaţă construită de 655 mp, o arie desfăşurată de 1.950 mp şi un volum de 7.000 mc. El va avea un număr maxim de 350 de utilizatori ocazionali. Intrarea principală se află în corpul vechi al clădirii, extinderea dispunând doar de ieşiri secundare cu rol în facilitarea evacuării în caz de urgenţă. Corpul extindere va avea: o ieşire în caz de urgenţă pe latura de S-E a clădirii, către terenul de sport; scară de incendiu care coboară de la etaj; – sală de sport pe latura de N-V a clădirii; scară de serviciu în curtea de lumină pe latura de S-E. Clădirea va fi echipată cu o scară interioară şi lift. Corpul extindere va adăposti următoarele funcţiuni: la subsol: adăpost protecţie civilă (ALA); subsol tehnic; ateliere – 3 unități; centrală termică; cameră hidrofor; curte de lumină; circulații orizontale și verticale; parter: atelier activități preprofesionalizare; centru de documentare și informare; atelier de instruire practică și învăţământ profesional; sală stimulare senzorială; sală comisie externă; sală de educație plastică și art-terapie; grup sanitar – 3 unități; grup sanitar pentru persoane cu dizabilități; circulații orizontale și verticale; etaj: sală de sport; vestiare – 3 unități; sală ludoterapie; sală kinetoterapie; circulații orizontale și verticale. Prin documentația elaborată, s-a prevăzut dotarea specifică pentru activităţile ce se desfășoară în cadrul Centrului, respectiv: mobilier pentru dotarea sălilor de cursuri, documentare și informare etc.; dotări pentru cabinetele de terapie; dotări pentru atelierele de practică; dotări sală de sport și festivități etc.”, conform propunerii de modernizare.
Minodora Sucea

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL