Sprijin guvernamental pentru finanţarea IMM-urilor

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest România, pentru creşterea accesului la finanţare prin acordarea unor garanţii de stat, a fost aprobat la finele lunii trecute de Guvern. Programul are în vedere acordarea de garanţii de stat pentru creditele, în mod diferenţiat, pentru IMM-urile care intenţionează înfiinţarea/dezvoltarea unor centre de agrement, precum şi pentru celelalte întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv pentru cele nou înfiinţate, de tip start-up, pentru care unul dintre principalele obstacole îl constituie lipsa de finanţare. Prin Programul IMM Invest România se are în vedere acordarea de garanţii de stat astfel: pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat; pentru alte proiecte decât cele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement se pot acorda garanţii de stat pentru credite de investiţii şi/sau credit/linii de credit pentru capital de lucru contractate de IMM-uri, prin MFP, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exclusiv comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.
IMM-urile eligibile în acest program vor beneficia de unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii, cu excepţia creditelor de investiţii pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, care sunt eligibile pentru acordarea unui singur credit. De asemenea, IMM-urile eligibile în program vor beneficia de una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice. Durata maximă a finanţării este stabilită la 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de maxim 24 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu cel mult 24 de luni.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here