„Tehnologii energetice durabile”, la UCB Târgu-Jiu

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu organizează Conferinţa „Tehnologii energetice durabile” care marchează finalizarea  proiectului cu titlul  Dezvoltarea unui centru regional pentru tehnologii energetice durabile  Acronim „RESENERG”. Evenimentul are loc vineri, 18 decembrie 2015, la sediul Universităţii din Campusul Studenţesc Debarcader, str. Tineretului nr. 4, începând cu ora 09.00.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este beneficiara finanţării nerambursabile pentru proiectul Dezvoltarea unui centru regional pentru tehnologii energetice durabile RESENERG, finanţare asigurată prin intermediul POS CCE, Axa prioritară 2 – CDI, Operaţiunea 2.2.1. „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)”. Proiectul a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, pe baza contractului de finanţare, nr. 428/21.12.2012, cod SMIS 13843, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.
Valoarea nerambursabilă a proiectului RESENERG, obţinută prin Contractul de finanţare Nr. 428 /21.12.2012 este de 7.778.915 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR a fost de 7.831.350 Lei (83%), iar valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional a fost de 1.604.011 Lei (13%).
Proiectul a fost implementat de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în municipiul Târgu-Jiu pe o perioadă de 36 luni (decembrie 2012 – decembrie 2015), începând cu data de 21.12.2012. „Scopul proiectului a fost reprezentat de creşterea performanţelor activităţii de investigare ştiinţifică în vederea eficientizării proceselor actuale desfăşurate în industria energetică bazată pe arderea combustibililor fosili, cât şi promovarea producerii de energie regenerabilă şi valorificarea superioară a deşeurilor din industrie – componente cu impact major asupra calităţii mediului şi a vieţii din Judeţul Gorj şi din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui Centru Regional de Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile, în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă în vederea diversificării activităţii de cercetare ştiinţifică a facultăţii în domeniul tehnologiilor energetice durabile prin modernizarea şi crearea de noi laboratoare, dotarea acestora cu echipamente performante de testare şi diagnosticare, tehnică de calcul şi aplicaţii software specializate, adecvate exigenţelor unei cercetări de vârf”, confirmă Luminiţa Popescu, rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.
Conferinţa „Tehnologii energetice durabile” va fi structurată pe trei secţiuni, respectiv: Energii convenţionale, Energii regenerabile, Managementul resurselor solului şi Reconstrucţia ecologică şi se va desfăşura vineri, 18 decembrie 2015 la sediul Universităţii din Campusul Studenţesc Debarcader, str. Tineretului nr. 4, începând cu ora 09.00. Aceasta va fi urmată de o conferinţă de presă (ora 11.00) şi o vizită în laboratoarele Centrului Regional pentru Tehnologii Energetice Durabile RESENERG.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here