Un nou concurs de angajare la Prefectura Gorj        

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj intră în febra concursurilor! După ce săptămâna trecută anunţam faptul că la Prefectura Gorj se organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu şi Contencios Administrativ, Compartimentul Fond Funciar şi Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu, acum un nou concurs se întrevede la orizont.

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Informare, Relaţii Publice, Secretariat, Apostilă, Financiar Contabilitate, Administrativ şi Achiziţii Publice, Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ şi Achiziţii Publice, Compartimentul Contabilitate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 martie 2018 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 19 martie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 21 martie 2018 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

3 COMENTARII

  1. Domnule Prefect mai bine organizati o analiza la nivelul judetului Gorj privind aplicarea Legiilor Fondului Funciar,sant localitati in Gorj care au sate unde nu s-a masurat un metru de pamant. In Gorj retrocedarea in totalitate a terenurilor nu se va termina pana in 2050 .Functionari Publici sant destui dar nu munceste nimeni.

  2. Si informatiile cu privire la concurs????? Unde le ati ascuns???? Pe vremea fostului prefect aveati spatiu rezervat anunturilor privind ocuparea posturilor prin concurs. Macar atat, ca oricum sunt scoase ptr cine trebuie!!!!!

  3. Foarte ciudat! Voi angajati un om care sa verifice legalitatea actelor care sa aiba nu studii juridice, ci economice! Poate trebuie doar sa le numere! Consiliul Judetean a angajat contabil la cultura si a avut drept cerinta de studii… ghiciti! Stiinte politice!
    Rusine, domnilor!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here