Ajutoare de deces de peste 2 milioane de lei, achitate gorjenilor

Peste 2 milioane de lei a achitat Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj de la 1 ianuarie şi până la 21 februarie 2018, cu titlu de ajutor de deces. Anul 2018 a adus însă modificări legislaţiei ce prevede acordarea ajutorului de deces, precum şi majorarea cuantumului acestuia.

“De la 1 ianuarie şi până la 21 februarie 2018, instituţia noastră a plătit 542 de ajutoare de deces. Cuantumul total al ajutoarelor de deces este de 2.032.178 de lei. Ajutorul de deces se acordă în aceeaşi zi în care cel care îl solicită depune actele. Banii se dau la casieria unităţii”, a declarat Daniela Negoiţă, directorul adjunct al CJP Gorj. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor financiar o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Potrivit conducerii CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.

S-a majorat luna trecută!
Ajutorul de deces se acordă în cazul morţii unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora. În acest an, potrivit modificărilor aduse la Legea pensiilor, acest ajutor financiar nu mai este acordat salariaţilor de către angajator, ca până acum, ci direct de către Casa Judeţeană de Pensii, adică la fel ca în cazul pensionarilor. Tot de luna trecută, modificări au fost aduse de legislaţie şi în cazul valorii ajutorului de deces acordat de CJP Gorj. Valoarea ajutorului de deces s-a majorat, după cum prevede Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului şi cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie a anului trecut, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie). Concret, din luna ianuarie a acestui an, CJP Gorj acordă pentru decesul asiguraţilor suma de 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda o valoare de 2.081 de lei. Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie să fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar după ce se efectuează plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va înscrie menţiunea ”Achitat”.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here