Ajutoare de urgenţă de aproape 400.000 de lei, acordate gorjenilor

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, dar şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. În primele nouă luni ale acestui an, la nivelul judeţului Gorj s-au acordat un număr de 499 de ajutoare financiare de urgenţă.

 

Familiile şi persoanele singure, care se află în situaţii deosebite, pot primi ajutoare de urgenţă suportate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat. Ajutoarele de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată de MMJS, pe baza propunerilor întemeiate transmise de Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS). Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a unei persoane singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anchetele sociale efectuate, pe bază de borderou, care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, situaţia pentru care se propune ajutorul de urgenţă şi suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă. Pe baza borderourilor primite, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite MMJS situaţia centralizatoare privind propunerile de ajutoare de urgenţă. Acestea din urmă nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială.

“De la începutul acestui an şi până la finele lunii septembrie, au fost acordate un număr de 25 de ajutoare de urgenţă, din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale în cuantum de 138.956 de lei. Cele 25 de ajutoare de urgenţă au fost structurate astfel: 17 ajutoare pe motive medicale în sumă de 96.500 de lei şi 8 ajutoare de integrare pentru persoanele afectate de cutremurul din Italia din 24 august 2016 în valoare de 62.456 de lei”, a declarat Natalia Moreanu, director interimar în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj.

De asemenea, tot în primele nouă luni ale lui 2017, din bugetele locale ale primăriilor au fost acordate şi 474 de ajutoare de urgenţă în cuantum total de 257.145 de lei.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here