Asiguraţii pot beneficia de analize gratuite doar cu bilet de trimitere

Persoanele care cotizează la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pot beneficia de analize medicale gratuite, dar în anumite condiţii. Aceste investigaţii se acordă însă în baza unor criterii, iar dacă sunt încălcate pacienţii sau laboratoarele trebuie să suporte contravaloarea tuturor analizelor decontate iniţial de Casa de Asigurări de Sănătate. La nivelul judeţului Gorj, mai multe laboratoare de analize medicale se află în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.

Pentru a beneficia de analize medicale, pacientul trebuie să prezinte un formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 de zile calendaristice.
De asemenea, dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. Gorjenii care doresc să beneficieze de analize medicale gratuite se pot programa la oricare dintre laboratoarele aflate în relaţie contractuală cu CJAS Gorj, lista completă a acestora aflându-se pe pagina de internet a instituţiei.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here