Centrul de zi “Christian”, gazda seminarului “Oportunități de formare și perfecționare profesională”

Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia, a organizat miercuri, 28 iunie 2017, ora 11.00, prin Centrul de zi “Christian” pentru persoane cu dizabilități, din Târgu-Jiu, seminarul cu tema: “Oportunități de formare și perfecționare profesională – Bune practici în soluționarea unor probleme de ordin social prin serviciile acordate comunității”. Evenimentul s-a bucurat de prezența unui număr de 65 de paticipanți din cadrul autorităților publice locale, furnizori de servicii sociale și ONG-uri.

Deschiderea evenimentului a fost facută de Andrei Mircea, președintele Asociației Persoanelor cu Handicap din Oltenia, care a subliniat importanța serviciilor sociale dezvoltate la nivelul comunității, colaborarea între diferiți actori sociali și sustenabilitatea unor proiecte bazate pe nevoile existente. “Am dorit să existe un schimb de bune practici privind existența și necesitatea unor centre la nivelul județului nostru și importanța înființări și licențierii serviciilor sociale iar pe de altă parte rolul hotărâtor pe care îl pot juca parteneriatele public-privat. Înființarea centrelor de zi este foarte importantă și reprezintă o alternativă viabilă la sistemul rezidențial prin îngrijirea și supravegherea în comunitate a persoanelor vulnerabile”, a declarat Mircea Andrei.
S-a discutat împreună cu oficiali din administrația publică, respectiv Instituția Prefectului Gorj, reprezentată de Daria Popescu, Consiliul Județean Gorj, instituție reprezentată de Dobre Ionel și Corina Șuță, reprezentantă a Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. Aceștia au subliniat disponibilitatea instituțiilor din care fac parte privind sprijinul acordat în vederea înființării de servicii sociale. Persoanele ce prezintă anumite vulnerabilități și a căror prezență la nivel social, economic si educațional este una scăzută, au nevoie de susținerea noastră a tuturor. Aceștia au declarat că este nevoie de multă muncă, pasiune, implicare personală și apropiere față de semeni, dincolo de profesia fiecăruia. Existența multiplelor oportunități de finanțare, pot face posibil, în contextul actual, a reabilitării multor clădiri ce pot fi puse la dispoziție pentru dezvoltarea de servicii sociale, iar înființarea acestora vor putea crea noi locuri de muncă la nivelul localităților.
Pe parcursul întâlnirii, Felicia Andrioni, Lector Univ. Dr. în asistență socială, din cadrul Universității din Petroșani a subliniat importanța formării profesionale și a perfecționării asistenților sociali și dezvoltarea unui cadru optim privind implementarea unor proiecte sociale de succes.
Reprezentații în domeniul asistenței sociale de la nivelul Județului Gorj, respectiv Popescu Camelia din cadrul DGASPC Gorj, Cristina Ciucur, din partea Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, Geamanu Gabriela, reprezentant al Direcției Publice de Protecție Sociale Târgu-Jiu cât și Maria Pîrvan, coordonator Centrul multifuncțional de servicii sociale Jupânești au evidențiat ca implicarea comunităților de la nivel local să nu se reducă doar la acordarea de prestații sociale ci la dezvoltarea de servicii bazate pe nevoile comunității. S-a scos în evidență că existența unei atitudini pozitive poate depăși barierele de ordin economic, social și uman în implementarea de proiecte sociale. Nevoile fiind numeroase este necesar ca modalitățile de intervenție existente să fie abordate într-o manieră integrată, exemple fiind și alte centre înființate în localitățile Jupânești, Țânțăreni, Rovinari și Motru.
“Prin acest seminar ne-am propus să reflectăm asupra cunoștințelor privind anumite modele de bune practici existente în comunități, iar pe de altă parte să ne alăturăm provocărilor cu care se confruntă anumite categorii de oameni și împreună să găsim soluții pentru rezolvarea problemelor de natură socială de la nivelul localităților din județul nostru. De asemenea importanța factorilor determinanți în sistemul de asistență socială o reprezintă formarea continuă a asistenților sociali. Evenimentul a avut loc în contextul împlinirii celor 5 ani de activitate a Centrului de zi «Christian», prezentându-se principalele activități desfășurate, a obținerii premiului asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilități, acordat cu ocazia Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială, de către un angajat al centrului, iar pe de altă parte, dorința de schimb de experiență între profesioniștii din domeniul social și diseminarea de bune practici ale unor exemple de proiecte care ar putea fi multiplicate în alte comunități”, spune șeful centrului.
Centrul de zi “Christian” își propune prevenirea marginalizării sociale şi izolării persoanelor cu dizabilități prin oferirea unui cadru adecvat de recuperare, consiliere socială și psihologică, socializare și petrecere a timpului liber, activităţi socio-culturale și de terapie ocupaţională, dezvoltarea abilităţilor de a lucra pe calculator, mediatizarea informaţiilor cu privire la problematica persoanei cu handicap, centrul fiind însuși un model de bună practică în sistemul de asistență socială.
Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia se preocupă și își dorește in continuare dezvoltarea de noi servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here