Elogiu limbii franceze

Limba oricărui popor este deopotrivă cea mai sfântă moştenire a sa şi cea mai puternică povară, cel mai mare poem al său, floarea cea mai de preţ a întregii lui vieţi spirituale. Cuvântul ne leagă de viaţa sufletească a neamului din care ne-am născut.
Când înveţi o limbă nouă este ca şi cum ai dobândi un alt suflet, parcă te naşti a doua oară. Simt nevoia de a zăbovi puţin asupra limbii lui Voltaire şi Balzac, poate mai ales din dorinţa imediată de a face mai multă lumină asupra unor lucruri deja uitate.
La 15 februarie 1775, în Valahia, a avut loc Reforma învăţământului, iniţiată de Ipsilanti. De la acea dată, s-a introdus studiul limbii franceze, la Academia Domnească. Dacă ne întoarcem cu două secole, este util să amintim că, în aprilie 1549, poetul francez Joachim Du Bellay, ilustre membru al Pleiadei, scrisese manifestul poetic intitulat „Apărarea şi cultivarea limbii franceze”.
Este bine să accentuăm ideea că poporul francez a semănat idei şi tendinţe la majoritatea popoarelor Europei. Influenţa franceză a modelat, pentru o bună bucată de vreme, gândirea şi, într-o oarecare măsură, evoluţia românească. De aproape 300 de ani, poporul francez a hrănit atâtea popoare ale Europei cu producţiile sale literare. Aproape nu exista colţ al micului nostru continent unde cultura şi civilizaţia franceză să nu fi introdus ceva nou. Influenţa franceză şi-a pus amprenta asupra ansamblului de manifestări ale spiritului românesc.
Limba franceză, fostă limbă a cancelariilor domneşti, este, fără îndoială, cea mai melodioasă limbă, după limba lui Dante Alighieri. Limba marilor poeţi şi scriitori francezi este şi limba lui Eugen Ionescu, a lui Tristan Tzara, Panait Istrati sau Emil Cioran, Mircea Eliade sau Brâncuşi.
Marţi, 12 mai 20015, în sala festivă a Liceului Energetic din Tg.-Jiu, s-a desfăşurat Cercul metodic al profesorilor de limba franceză. Sub tema generoasă intitulată” LA JOURNEE DE L’EUROPE”, profesorii şi elevii liceului-gazdă s-au întrecut într-o limbă atât de expresivă, melodioasă şi savuroasă. „Despre luna mai”, „Europa – o mare familie” –  interviu realizat de elevii-actori ai liceului, „Europa prin poezie”, cu recitări ale liceenilor şi cu un cântec rupt din lira „bardului de la Mirceşti”  au fost  temele cercului.
Profesorii organizatori Liliana Băloi, Nicoleta Nica, Ion Făgaş, de la Liceul Energetic şi profesoara Elena Groza, de la Şc. Gimn. Nr.1 Dăneşti, alături de elevii minunaţi şi de profesorii care fac parte din Cercul pedagogic nr.2 al Judeţului Gorj au făcut din limba franceză o adevărată sărbătoare, în spirit european. Cu atât mai mult, cu cât şi directorul liceului, d-l Ionel Oană, saluta şi dirija pe profesorii participanţi în limba lui Descartes, lucru destul de rar întâlnit la asemenea evenimente!
I. Făgaş

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here