Încă un concurs la Primăria Săcelu

Primăria comunei Săcelu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii superioare tehnice (inginer construcţii) de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel avansat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 30 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Săcelu şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here