Investiţii finalizate pentru râurile din judeţ

Conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj a transmis o informare cu privire la lucrările executate în judeţ în cursul săptămânii trecute. Astfel, în ultima săptămână, a fost realizată recepţia următoarelor lucrări executate pe activitatea de investiţii: regularizare şi îndiguire pârâu Şuşiţa la Târgu-Jiu, lucrare executată pe 4 km şi care a avut drept scop regularizarea albiei, consolidarea malurilor şi stabilizarea talvegului prevenind astfel inundarea zonelor riverane, locuinţe, obiective sociale; aducerea la clasa de importanţă a digului de pe râul Jiu pe sectorul Rovinari-Văleni – lucrarea a avut drept scop realizarea secţiunii digurilor pentru prevenirea inundaţiilor având în vedere violenţa cu care se propagă viiturile pe cursurile de apă. Asigurarea debitului de apă pentru alimentarea cu apă a Termocentralei Rovinari s-a realizat prin decolmatarea şenalului din faţa grătarului prizei de apă Rovinari. De asemenea, pentru asigurarea secţiunilor optime de scurgere a apei şi tranzitarea viiturilor pe cursurile de apă, echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj au executat lucrări de întreţinere care au constat în defrişarea vegetaţiei acvatice din secţiunea albiei minore pe râul Tismana la Tismana şi pârâul Amaradia la Bălăneşti. În urma monitorizării de către Staţia Hidrologică Târgu-Jiu a nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă, Amaradia, Grui, Jiu, Bistriţa şi Tismana, au fost înregistrate uşoare variaţii de debite şi niveluri, nefiind însă, depăşiri ale mărimilor de apărare împotriva inundaţiilor. În perioada de timp friguros, personalul muncitor al SGA Gorj efectuează lucrări de exploatare pe cursurile de apă care constă în identificarea zonelor unde pot apărea blocaje, în tranzitarea viiturilor şi intervenirea pentru eliminarea acestora.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here