Noi posturi vacante la Spitalul din Târgu-Cărbunești

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: asistent medical generalist debutant 2 posturi vacante, Secţia Pediatrie; asistent medical generalist debutant 1 post vacant, Secţia Cardiologie; asistent medical generalist, 2 posturi vacante, Compartiment Primiri Urgenţe; asistent medical generalist debutant 1 post vacant, Secţia A.T.I.; brancardieri 4 posturi vacante, Secţia A.T.I.; infirmieră debutantă, 1 post vacant, C.S. Logreşti; infirmieră debutantă, 2 posturi vacante, Secţia A.T.I.; spălătoreasă, 1 post vacant, Spălătorie – Garderobă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: asistent medical debutant – fără vechime; asistent medical – 6 luni vechime în domeniu sau adeverinţă de susţinere a examenului de asistent medical generalist debutant; pentru postul de infirmieră debutantă – diplomă de absolvire a şcolii generale sau liceu şi curs de infirmiere absolvit – fără vechime; pentru postul de brancardier – studii medii şi curs de prim ajutor – fără vechime; pentru postul de spălătoreasă – studii generale sau medii – fără vechime.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 octombrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 03 noiembrie 2017, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here