Post vacant la Spitalul Orășenesc Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de asistent medical principal – specialitatea dietetică – Secţia Psihiatrie cronici. Candidații trebuie să aibă 5 ani vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii postliceale de asistent – specialitatea dietetică; vechime: minimum 5 ani vechime în specialitate; să aibă gradul de principal. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;  27 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține mai multe documente. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, din str. Sănătăţii, nr. 1, Județul Gorj, telefon 0253/335.035, e-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com.
M.S.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here