Proiectul „Acum facem practică”, în plină desfăşurare

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu Endurance – Olanda, Consiliul Judeţean Gorj şi Fundaţia Institutul Universitar „Constantin Brâncuşi”, derulează proiectul POSDRU/161/2.1/G/138515 cu titlul ”Acum facem practică”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. La ora actuală, proiectul este în plină desfăşurare.

În cadrul proiectului „Acum facem practică” s-a realizat întocmirea şi finalizarea Metodologiei privind selectarea furnizorilor de practică, până la această dată fiind încheiate 30 de parteneriate cu furnizori de practică pentru studenţii înscrişi în cadrul proiectului de mai sus, studenţi aflaţi la specializările din cadrul facultăţilor implicate: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale. „Furnizorii de practică, cu care s-au încheiat deja parteneriate sunt următorii: autorităţi ale administraţiei publice locale şi judeţene – Consiliul Judeţean Gorj, Primăria – Consiliul local din localităţile Baia de Fier, Bumbeşti – Piţic, Polovragi, Alimpeşti; instituţii de învăţământ şi de cultură – Muzeul Judeţean Gorj, Grădiniţa cu program prelungit Lumea copiilor; instituţii bancare şi societăţi de asigurare – reasigurare – SC OTP Bank SA, SA Asigurare-Reasigurare ASTRA SA; agenţi economici – SC Turism Parc SA, SC Centrul de Calcul SA, SC CEZ Romania SA, Artego SA, SC Un produs genial SRL, SC Ratipest Prod SRL, SC Initial Cont SRL, SC CNC Tech SRL, SC Mirfo Trading SA; Birouri Notari Individuali, Cabinete Individuale de Avocaţi, Birouri Executori Judecătoreşti”, a declarat Virgil-Ion Popovici, responsabil mass-media şi comunicare.

Consiliere pentru studenţi
Studenţii înscrişi beneficiază de consiliere profesională individuală, minimum două ore pentru fiecare student. In cadrul biroului amenajat pentru proiect, se organizează seminarii de acumulare de competenţe şi orientare profesională şi în carieră pentru studenţi pe diverse teme, pentru fiecare seminar, elaborându-se kitul de instrumente pentru activităţi de consiliere şi orientare profesională şi în carieră de către experţii responsabili cu această activitate. Pentru a facilita accesul cât mai mult studenţi la aceste servicii de consiliere şi orientare, serviciile vor fi furnizate şi online prin intermediul platformei online e-consiliere şi e-mentorat. În urma acestor activităţi de evaluare şi consiliere, fiecare student îşi structurează o mapă de carieră.
De fapt, prin raportare la conţinutul concret al proiectului, până la această dată, au fost realizate sau a fost prelungită perioada de derulare pentru următoarele activităţi propuse pentru această perioadă: A2.2. Elaborare instrumente şi metode inovative de informare, consiliere şi orientare profesională prin programe de practică (realizată); A3.1.1 Dezvoltare metodologie şi instrumente de identificare, selecţie şi derulare relaţii parteneriale cu organizaţii gazdă pentru stagiile de practică (realizată); A 3.1.2 Identificarea, negocierea condiţiilor de desfăşurare a stagiilor de practică şi semnarea convenţiilor de practică cu instituţiile publice sau private (realizată); A3.3.1. Dezvoltare metodologie program practică judeţeană şi europeană – prelungită cu încă trei luni; A3.3.2. Înscriere şi selecţie studenţi – prelungită cu încă trei luni; A3.3.3 Derularea stagiilor de practica la nivel judeţean – prelungită cu încă trei luni; A 3.3.4 Derularea stagiilor de practică la nivel European – prelungită cu încă două luni; A3.3.5 Monitorizarea şi Evaluarea stagiilor de practică – prelungită cu încă două luni.

Sute de studenţi informaţi
În ceea ce priveşte informarea celor 500 de studenţi propuşi, aceasta s-a realizat deja pentru 350 de studenţi, iar consilierea s-a realizat pentru peste 250 de studenţi din totalul grupului ţintă. Referitor la practica propriu-zisă, aceasta este în plină desfăşurare, peste 200 de studenţi fiind deja angrenaţi în practică.
Din cei ce fac practică la nivel local, 10% vor fi selectaţi, iar în cursul lunii august-septembrie, vor pleca în practică în Olanda, la partenerul transnaţional. Selecţia lor va începe după finalizarea stagiului de practică local, după o Metodologie specifică, ce va fi elaborată anterior acestui stagiu. În acest sens, la începutul lunii iulie se va organiza o întâlnire de lucru pentru definitivarea Metodologiei.
S-a realizat angajarea tutorilor (delegaţi de către furnizorii de locuri de practică), responsabili cu îndrumarea şi monitorizarea studenţilor la locul de practică. Nu s-au semnalat probleme privind derularea stagiului de practică, acestea derulându-se corespunzător.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here