Promovări în funcție la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

37 de angajați ai Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu vor susține examen pentru promovare în funcție. Este vorba despre 18 registratori medicali, dar și asistenți medicali, infirmieri, muncitori, precum și un inginer.

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează, conform prevederilor legale în vigoare, examen pentru promovări în funcție pentru: 18 posturi de registrator medical, doi muncitori, cinci asistenți medicali, zece infirmieri, un magaziner și un inginer.
Examenul se va desfășura în sala de ședințe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu din strada Progresului, nr 18, în data de 27 iunie. Examenul constă în două etape succesive: verificarea condițiilor de participare la examen și proba scrisă. Pentru a promova examenul, fiecare candidat trebuie să obțină minim 50 de puncte.
Pentru a participa la examen, candidații trebuie să depună un dosar cu cererea de promovare, aprobată de conducerea unității; referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic; copii ale fișelor de evaluare; adeverință eliberată de serviciul RUNOS care să ateste vechimea în gradul sau treapta profesională și îndeplinirea condițiilor de promovare conform Ord. 1470/2011.
Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here