Şcoala Generală Nr. 8 “Constantin Săvoiu” între competenţă şi performanţă

Scoala nr 8Competenţele necesare în secolul XXI precum comunicarea, colaborarea, rezolvarea de probleme, experimentarea, gândirea critică şi exprimarea creativă devin obiective curriculare de sine stătătoare şi obiectivul noilor metode de evaluare.

Poate cel mai important obiectiv este ca elevii să fie capabili să-şi stabilească propriile obiective şi planuri de învăţare – abilitatea de a stabili ceea ce ştiu deja, de a-şi evalua punctele forte şi pe cele slabe, de a se concentra asupra unei sarcini, de a-şi urmări propriile progrese şi de a-şi valorifica succesele, de a-şi îndrepta eşecurile ; toate acestea fiind competenţe care pot fi folosite pe tot parcursul vieţii pentru a participa la societatea bazată pe învăţare. Rolul profesorului este de a modela în mod deschis aceste procese, de a organiza situaţiile în care elevii aplică aceste competenţe şi de a-i asista pe elevi în atingerea obiectivelor educaţiei. Din această perspectivă cadrele didactice sunt ele însele persoane model care învaţă şi în acelaşi timp creatoare de cunoaştere, implicate permanent în acţiunile de experimentare educaţională şi inovare împreună cu colegii lor şi experţi externi pentru a produce noi cunoştinţe legate de practicile de învăţare şi predare. Elevii trebuie să fie capabili să citească în mod critic, să scrie convingător, să gândească şi să raţioneze logic şi să rezolve probleme complexe. Un elev de succes în secolul XXI trebuie să fie bun şi la managementul informaţiilor – să găsească, să evalueze şi să aplice înţelegerea unor conţinuturi noi în mod flexibil. La orice subiect nou, elevii aduc o largă varietate de experienţe, abilităţi şi interese. O cunoaştere deplină a cunoştinţelor şi înţelegerii elevilor legate de un subiect îl ajută pe profesor să-şi proiecteze instruirea, să abordeze greşelile tipice şi să aibă avantajul unor experienţe relevante. În prezent, profesorii sunt avertizaţi referitor la multiplele aspecte care diferenţiază elevii unii de alţii. Cercetările sugerează că elevii învaţă mai bine atunci când instruirea pe care o primesc este în acord cu stilul lor de învăţare şi cu dorinţa de a învăţa (Tomlinson, 2000). Atunci când evaluarea formativă este integrată în instruire elevii primesc ce au nevoie şi când au nevoie pentru a avea succes. Tomlinson enumără patru modalităţi prin care profesorii pot diferenţia instruirea:

1.prin conţinut: ajustarea a ceea ce au de învăţat elevii sau a modului în care ei primesc informaţia necesară;

2.prin proces: recomandarea unor modalităţi de abordare a conţinutului;

3.prin produse: crearea de oportunităţi de exersare, aplicare şi extindere a ceea ce au învăţat într-o varietate de moduri;

4.prin mediul învăţării: crearea unei clase în care să existe zone de studiu în linişte şi zone de interacţiune în care să se predea lecţii care dezvoltă independenţa în acţiune.

Aplicarea activităţii transdisciplinare la clasa de elevi implică o muncă diferită, dar cu rezultate pozitive care vor sta la baza noilor generaţii pentru învăţământul de mâine. Din această perspectivă, Şcoala Generală Nr. 8 “Constantin Săvoiu“ este implicată permanent în acţiunile de experimentare educaţională şi inovare didactică, sprijinind învăţarea continuă, reflexivă şi performantă a elevilor. Despre elevul Călugăru Dumitru s-a mai scris, dar merită cunoscute şi numele cadrelor didactice care au contribuit la performanţa lui: profesorii Negrea Nicoleta (biologie) şi Popescu Ileana (chimie-fizică). Deşi intrase la liceul dorit, C.N. “Tudor Vladimirescu“, profesorii amintiţi mai sus au continuat pregătirea şi pe timpul vacanţei de vară, ştiind că o competiţie internaţională trebuie susţinută printr-o instruire temeinică. Si iată, roadele nu au întârziat să apară. În luna decembrie s-a întors cu medalia de argint obţinută la Olimpiada Interdisciplinară Stiinţe pentru Juniori Faza Internaţională care a avut loc în Africa de Sud. Din cei 15 elevi selectaţi pentru etapa internaţională, elevul Dumitru Călugăru a fost printre cei 6 rămaşi în lotul final după probele de baraj, alături de reprezentanţi din judeţele Bucureşti(1 elev),Iaşi (1 elev), Constanţa (3 elevi) şi Gorj (1 elev). Trebuie spus că Gorjul a avut punctajul cel mai bun. Exigent cu sine la gradul cel mai înalt, Dumitru Călugăru a trecut printr-un stagiu de pregătire prelungit cu mult peste câte se obişnuieşte, graţie familiei, profesorilor îndrumători şi propriei seriozităţi, având o anumită hărnicie şi tenacitate a muncii, în spatele căreia mocneşte vocaţia de învingător. Aşa se explică numeroasele premii câştigate la concursurile naţionale şi internaţionale, rezultate ce fac cinste şcolii şi întregii comunităţi : 2007(cls.a IV-a)- Marele Premiu la Concursul Interjudeţean “Micul Gates” – Valcea ; Menţiune la Olimpiada Naţonală de Informatică(a concurat pentru clasa a V-a) 2008 (clasa a V-a) Medalie de bronz la Olimpiada Naţională de Matematică; Menţiune la Olimpiada Naţională de Informatică 2009 (clasa a VI-a) Premiul II la Evaluare în Educaţie – Etapa Naţională – Fizică 2010 (clasa a VII-a) Premiul I la Concursul Naţional cu participare internaţională “ChimExpert” – Etapa Naţională – Satu Mare; Premiul I la Concursul de Chimie “Raluca Ripan” – Etapa Naţională – Satu Mare; Premiul II la Olimpiada Naţională de Fizică – Constanţa; Participare la Olimpiada Naţională de Biologie – Timişoara 2011 (clasa a VIII-a) Premiul III la Olimpiada Naţionala de Chimie – Timişoara ; menţiune la faza naţională a Olimpiadei Interdisciplinare ,,Ştiinţe pentru Juniori” de la Tg-Mureş 2011. Cine dintre noi, cei ajunşi astăzi la maturitate, nu este copleşit de amintirea primei întâlniri cu elevul asupra căruia şi-a pus amprenta în primii ani ai formării sale intelectuale? Şcoala Nr. 8 ,,Constantin Săvoiu“ se poate mândri şi cu alte performanţe la nivel naţional obţinute în anul scolar 2010-2011. Eleva Isfan Ioana din clasa a VII-a a obţinut locul I la faza naţională a Concursului Chimexpert (prof. Ileana Popescu). La Concursul national de chimie Raluca Ripan premiul I a fost obţinut tot de Isfan Ioana, premiul al II –lea de Calugăru Dumitru (prof. Ileana Popescu), iar menţiune specială, Radu Adrian (prof. Patrascoiu Ana-Maria). Un alt rezultat de excepţie de vara trecută l-a avut eleva Anghelache Alexandra din cls. a VII-a care a obţinut premiul I la proba individuală a Concursului Naţional de Creaţie ,,Lecturiada elevilor“ desfăşurat la Cluj în iunie 2011. (prof. Georgeta Grivei), Elevele Anghelache Alexandra ( cls. a VIII-a) şi Simionescu Ana Maria (cls. a VI-a) au câştigat locul I şi la Concursul Naţional al Cercurilor de Lectură – « Lectură, cultură şi cuvânt »- coordonat de prof. Georgeta Grivei. La olimpiada naţională de limba şi literatura română desfăşurată anul acesta la Ploieşti, elevele Pîrvan Irina (clasa a VIII-a) şi Anghelache Alexandra (cls. aVII-a) au obţinut fiecare câte o mentiune. ( prof. Georgeta Grivei) Faza naţională la olimpiada de matematică a fost reprezentată de Ciofu Ştefan din clasa a VIII-a care a obţinut menţiune şi medalia de argint (prof.Pera Rodica).Un alt coleg de clasa, Radu Adrian, a obtinut mentiune la olimpiada interdisciplinară de Ştiinţe pentru juniori (prof. Patrascoiu Ana-Maria si prof. Negrea Nicoleta) .Tot menţiune la olimpiada naţională de geografie a obţinut şi eleva Cernitoiu Bianca din clasa a VIII-a (prof. Stroie Mirela). La Concursul Interjudeţean ,,Gheorghe Ţiţeica“ eleva Isfan Ioana(cls a VII-a) a obţinut premiul III (prof. Stoicoiu Simona) şi tot premiul III la proba pe echipe alături de Ciofu Şerban (prof.Pera Rodica) Eleva Raluca Ciufrilă, cls. a VII-a este campioană naţională la tenis de câmp şi participantă la numeroase turnee în ţară şi în străinătate (antrenor Cristian Stefan). Eleva Stroescu Denisa este campioană naţională şi balcanică la atletism , clasa a III-a, antrenor Bura Ioan. Lista ar putea continua cu alte rezultate remarcabile obţinute la activităţile extraşcolare : Mesajul meu antidrog – locul I , etapa naţională– secţiuea spot publicitar, elevul Mihai Alexandru (cls. aVII-a) prof. Mihaila Marinela, două locuri I la Concursul naţional al revistelor şcolare : Revista Palia coord. Prof. Romeo Ionescu şi Revista Săvoiu coord. Prof. Georgeta Grivei Chiar dacă astăzi, în epoca internetului, a televiziunii prin cablu şi a schimbului foarte rapid de informaţii, a relativizării sistemelor de valori până la propria lor anulare, modelele elevilor nu se mai poartă, iată că există încă la Şcoala Generală,,Constantin Săvoiu’’ elevi care se pliază pe un sistem educativ interdisciplinar. Eugen Lovinescu, vorbind despre progresul în educaţie afirma: „Generaţiile se succed, dar nu se aseamănă. A fi dintr-o generaţie nouă înseamnă, aşadar, nu a fi tânăr – mulţi dintre tineri fiind bătrâni – ci a participa activ la elaborarea sensibilităţii epocii şi la fixarea stilului ei; a fi dintr-o generaţie nouă înseamnă a fi contemporan cu tine însuţi”.

Prof. Violeta Dulubei – Director , Şc. Gen. ,,C.Săvoiu” Tg-Jiu, Georgeta Grivei – prof. metodist

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here