Se decontează motorina fermierilor gorjeni

Până la finalul lunii curente, fermierii din judeţ îşi pot depune la Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj cererile pentru a primi subvenţia pe motorina consumată la lucrările derulate în agricultură de la începutul acestui an şi până la final de martie. Mai precis, este acordată subvenţia pentru facturile emise în perioada 1 ianuarie-31 martie 2017.
Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. În perioada 2017 – 2020, diferenţa dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) – (4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. Valoarea accizei pntru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru. Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
Suma alocată la nivel național pentru plata ajutorului de stat în anul 2017 este de 349.425.000 de lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul în curs.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here