Sesiune de sprijin la APIA Gorj pentru “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA ) informează că, în perioada 25 aprilie, ora 11.00 – 15 mai 2017, ora 16.00 (prima sesiune), primeşte Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 “Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Odată încheiată perioada de depunere, cererile de sprijin pot suferi modificări din partea solicitanţilor până la data de 31 mai 2017, ora 16.00.
Această schemă de ajutor de stat care contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală “Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură” este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro. Depunerea cererii de sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrul Judeţean al APIA Gorj, din municipiul Târgu-Jiu. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere şi de documentele specificate în Ghidul solicitantului.
Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate şi criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidul Solicitantului. Alocarea financiară pentru prima sesiune din acest an este de 117.803.922 euro. Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a publicării pe site a raportului de selecţie preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR. Beneficiarii schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” – submăsura 8.1 “Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” vor putea aplica pentru schema de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” numai după executarea ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu şi este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte; Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1). Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele: 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1; 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here